Inför ceremoni för veteraner i Västerås

Idag har jag lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa en ceremoni för veteraner i Västerås. Sverige har en lång tradition av att bidra till fred och säkerhet i vår omvärld. På Veterandagen hedras personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära insatser och minnet av stupade och omkomna högtidlighålls.Fortsätt läsa ”Inför ceremoni för veteraner i Västerås”

Ska s-styret bygga ett badhus enbart för kvinnor? 

Just nu har Västerås ett actionbad, ett bad under byggnation (som ska ersätta två bad) och ett ytterligare bad är under upphandling. Därtill finns några badbassänger i flera stadsdelar. Idag frågor vi moderater i nämnden för idrott och friluftsliv om S-styret ska bygga ett nytt badhus enbart för kvinnor, då deras beslut är väldigt otydligt.Fortsätt läsa ”Ska s-styret bygga ett badhus enbart för kvinnor? ”