Många moderata motioner 

Ikväll har kommunfullmäktige bland annat behandlat tre motioner skrivna av Elisabeth Unell och mig.

Den första handlade om hur Västerås stad kan bemöta hemlösheten i Västerås. Vi är många som tycker att hemlöshet i alla dess former är något av det värsta som kan drabba en människa. Moderataerna vill  med motionen att staden ska pröva metoden ”social impact Bonds” som handlar om att införa incitament att minska hemlösheten. Det går ut på att det offentliga avsätter en viss summa pengar som betalas ut för att komma rätta med ett problem. Oberoende organisationer kan ansöka om att få jobba med projektet och lösa problemet. Inga offentliga medel betalas ut om åtgärderna inte visar resultat. Kommunfullmäktige biföll motionen. 

Den andra motionen handlade om att införa ”flexibelt nattstopp” på bussarna i Västerås. Det är många som inte vill åka nattbuss för att det känns otryggt. Kommer den stökiga personen att gå av vid samma hållplats ?

Med flexibelt nattstopp kan en resenär begära att få bli avsläppt mellan två hållplatser, där chauffören finner det trafiksäkert. Förslaget kommer från Toronto och har också införts i bland annat Kalmar. (S)-styret valde att på märkliga tekniska skäl göra en egen att-sats att verka för att kollektivtrafikmyndigheten arbeta för trygghetsskapande åtgärder. Vi moderater yrkade bifall. Vi betalar VL för att utföra kollektivtrafiken, så kan vi också beställa införande av flexibelt nattstopp.

Den tredje motionen handlar om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Vi har tidigare lagt en motion om skriftlig information då Hvb-hemmen och Flyktingförläggningarna önskade det. Den biföll, en kortfattad folder togs fram och den användes. Men det efterfrågades sedan också muntlig information om vad som gäller i Sverige med bland annat skyldigheter och jämställdhet. Och där det ges möjlighet att ställa frågor som dyker upp. Vi lämnade i mars 2016 in en motion där vi vill att Västerås stad initierar en utbildning till alla nyanlända som omfattar frågor som mänskliga rättigheter, jämställdhet, barnkonventionen, demokrati, hedersrelaterat våld och förtryck samt skyldigheter och rättigheter i Sverige. Då var läget akut.

Många från S-styret tyckte det var en viktigt motion men tyckte att den föranleder ingen ytterligare åtgärd då det redan görs. Vi yrkade så klart bifall.

%d bloggare gillar detta: