Stopp för könsseparerade badtider

Idag har Nämnden för idrott- och friluftsliv beslutat att inte längre tillåta offentlig finansierad könsseparerade badtider av kulturella skäl. Det var i samband med ett yttrande över en motion om könsseparerade badtider i kommunens verksamheter som nu ska vidare till kommunfullmäktige. Moderaterna och liberalerna skrev ett gemensamt yttrande över motionen som också bifölls av en majoritet i nämnden.

Vårt yrkande: Nämnden för idrott- och friluftsliv beslutar för egen del att Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att se över badbeställningen hos Stöd, Förvaltning och Entreprenad med syfte att stoppa offentlig finansierad könsseparerade badtider av kulturella skäl.

 

VLT sänder här. P4 Västmanland skriver om det här.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: