Begäran om kommunal borgen

Så heter ett ärende till kvällens kommunfullmäktige. Det handlar om kommunalförbundet Vafab som vill ha en utöka låneram och få kommunal borgen. Det är förbundets alla medlemmar som ska vara borgenärer. 

Vi moderater har ställt flera frågor om vilka av investeringarna som måste ske enligt lag och vilken prioritering som gjorts. Vi får tillbaka ett papper som redovisar vikten av alla investeringar inklusive ny skyltar på alla återbruk och gemensamt låssystem. Det är inget jag har hört någon klaga på. Snarare öppettider, konstruktion eller möjlighet till insamling. Att ta med många små poster är inte att göra prioritering. Det finns utöver detta förvarningar om ytterligare investeringar på många miljoner. Samtidigt vill de ha utökad borgen. Det är inte ansvarsfullt (utom den del av borgen som rör deponi är lagstadgat så det inte så mycket att orda om).

Vi har genom att ställa frågor om pensionshanteringen lyckats få utrett att handlingen inte stämmer. På sittande KF möte får vi uppgift om att det totala borgensbehovet minskat med 25 mkr och Västerås andel sjönk i storleksordningen 11 miljoner kronor. Därför ställde jag frågan om ärendet kan anses vara berett. Det tyckte S-styret.

Skinnskattebergs kommun har sagt nej till hela förlaget något som inte framkommit tidigare. Det är anmärkningsvärt att man går vidare med ärendet när besluten förutsätter att alla medlemmar är med. 

<span>%d</span> bloggare gillar detta: