Förslag för en bättre förskola

Den senaste tiden har vi besökt flera förskolor runt om i Västerås. Vi kan konstatera att situationen på många av stadens förskolor är ohållbar och något måste göras. Det handlar bland annat om att barngrupper blivit för stora, att förskolorna är underbemannade och att det finns för få förskoleplatser. Personalen på stadens förskolor gör ettFortsätt läsa ”Förslag för en bättre förskola”

Stopp för könsseparerade badtider

Idag har Nämnden för idrott- och friluftsliv beslutat att inte längre tillåta offentlig finansierad könsseparerade badtider av kulturella skäl. Det var i samband med ett yttrande över en motion om könsseparerade badtider i kommunens verksamheter som nu ska vidare till kommunfullmäktige. Moderaterna och liberalerna skrev ett gemensamt yttrande över motionen som också bifölls av enFortsätt läsa ”Stopp för könsseparerade badtider”

En epok går i graven

En epok går i graven. Året var 1994. Partiledare Carl Bildt, moderaternas informationschef Per Heister och MUF ordförande i Västmanland Niklas Claesson såg till att införa BBS Moderat. Det var där man hängde. Efter talarkvällar fortsatte diskussionerna på BBSen. SVT, Nubbs (Folkpartiet) och SAPnet (socialdemokraterna) följde. Där hängde också debattvilliga unga MUFare som jag. DeFortsätt läsa ”En epok går i graven”

Begäran om kommunal borgen

Så heter ett ärende till kvällens kommunfullmäktige. Det handlar om kommunalförbundet Vafab som vill ha en utöka låneram och få kommunal borgen. Det är förbundets alla medlemmar som ska vara borgenärer.  Vi moderater har ställt flera frågor om vilka av investeringarna som måste ske enligt lag och vilken prioritering som gjorts. Vi får tillbaka ettFortsätt läsa ”Begäran om kommunal borgen”