Förslag för en bättre förskola

Den senaste tiden har vi besökt flera förskolor runt om i Västerås. Vi kan konstatera att situationen på många av stadens förskolor är ohållbar och något måste göras. Det handlar bland annat om att barngrupper blivit för stora, att förskolorna är underbemannade och att det finns för få förskoleplatser.

Personalen på stadens förskolor gör ett fantastiskt jobb, men de måste få bättre verktyg och förutsättningar. Nyligen presenterade Moderaterna därför sex förslag för en bättre förskola i Västerås. Läs hela förslaget här

Annonser

Stopp för könsseparerade badtider

Idag har Nämnden för idrott- och friluftsliv beslutat att inte längre tillåta offentlig finansierad könsseparerade badtider av kulturella skäl. Det var i samband med ett yttrande över en motion om könsseparerade badtider i kommunens verksamheter som nu ska vidare till kommunfullmäktige. Moderaterna och liberalerna skrev ett gemensamt yttrande över motionen som också bifölls av en majoritet i nämnden. Fortsätt läsa ”Stopp för könsseparerade badtider”

En epok går i graven

En epok går i graven. Året var 1994. Partiledare Carl Bildt, moderaternas informationschef Per Heister och MUF ordförande i Västmanland Niklas Claesson såg till att införa BBS Moderat. Det var där man hängde. Efter talarkvällar fortsatte diskussionerna på BBSen. SVT, Nubbs (Folkpartiet) och SAPnet (socialdemokraterna) följde. Där hängde också debattvilliga unga MUFare som jag. De andra bbserna lade efter några år ned. I takt med att Facebook kom in i svenskarnas vardag minskade aktiviteten i Moderaternas First Class. Systemet uppdateras inte längre. Nu är det balans annat därför dags även för oss, för under våren stängs Moderaternas First Class ned. Därmed får du gärna skicka beundrarbrev, frågor eller inbjudningar till min nya adress. Exchange är tydligen det nya svarta.

Begäran om kommunal borgen

Så heter ett ärende till kvällens kommunfullmäktige. Det handlar om kommunalförbundet Vafab som vill ha en utöka låneram och få kommunal borgen. Det är förbundets alla medlemmar som ska vara borgenärer. 

Vi moderater har ställt flera frågor om vilka av investeringarna som måste ske enligt lag och vilken prioritering som gjorts. Vi får tillbaka ett papper som redovisar vikten av alla investeringar inklusive ny skyltar på alla återbruk och gemensamt låssystem. Det är inget jag har hört någon klaga på. Snarare öppettider, konstruktion eller möjlighet till insamling. Att ta med många små poster är inte att göra prioritering. Det finns utöver detta förvarningar om ytterligare investeringar på många miljoner. Samtidigt vill de ha utökad borgen. Det är inte ansvarsfullt (utom den del av borgen som rör deponi är lagstadgat så det inte så mycket att orda om).

Vi har genom att ställa frågor om pensionshanteringen lyckats få utrett att handlingen inte stämmer. På sittande KF möte får vi uppgift om att det totala borgensbehovet minskat med 25 mkr och Västerås andel sjönk i storleksordningen 11 miljoner kronor. Därför ställde jag frågan om ärendet kan anses vara berett. Det tyckte S-styret.

Skinnskattebergs kommun har sagt nej till hela förlaget något som inte framkommit tidigare. Det är anmärkningsvärt att man går vidare med ärendet när besluten förutsätter att alla medlemmar är med.