Västerås framtida välfärd

Vid senaste kommunstyrelsen avslog s-styret vårt nämndinitiativ att lämna remissvar på SOU 2016:78. Genomförs förslaget som välfärdsutredningen kommit fram till så kan det få stora konsekvenser för Västerås stads service och alla välfärdstjänster till västeråsarna. Förslaget gäller förändringar i regelverken för verksamhet inom förskola, skola, hem för vård och boende (HVB), äldreomsorg och hälso- och sjukvård samt all verksamhet som bedrivs av privata aktörer inom socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Varenda västeråsare kommer på något sätt att påverkas av förslaget om det genomförs antingen som medarbetare, elev, om du är i behov av personlig assistans, äldre i behov av omsorg, sjukvård eller som anhörig till någon av de nämnda.

Ilmar Reepalus förslag kan dessutom komma att påverka företag i andra sektorer, företag som säljer varor och tjänster till kommunen till exempel bemanningsföretag, byggföretag och konsulttjänster av olika slag.

Även många ekonomiska föreningar, ideella organisationer och stiftelser kommer att påverkas. Flera organisationer har ingångna avtal som hjälper många av de mest utsatt i Västerås tex stadsmissionen och Frälsningsarmen. Västerås stads Lokal överenskommelse (LÖK) och civilsamhället kan också påverkas.

Vi moderater lade därför fram ett nytt nämndinitiativ. Inför budget 2018 med utblick till 2020 som snart ska påbörjas behöver därför konsekvenserna med förslaget utredas och tas med i budgeten. Oavsett om verksamheten drivs som aktiebolag, stiftelse eller ideell förening. Reepalus förslag påverkar de olika utförarnas möjlighet att bedriva verksamhet.

 

Vi kan dessutom konstatera att (S)-styret i Västerås inte vill försöka stoppa förslaget utan väljer att luta sig tillbaka och ta konsekvenserna av vad utredningen föreslår. Denna brist på handlingskraft får konsekvenser och vi moderater förutsätter att (S)-styret i alla fall är beredda att ta fram de ekonomiska konsekvenserna av förslaget eftersom man inte är beredd att försöka stoppa det.

 

<span>%d</span> bloggare gillar detta: