Västerås framtida välfärd

Vid senaste kommunstyrelsen avslog s-styret vårt nämndinitiativ att lämna remissvar på SOU 2016:78. Genomförs förslaget som välfärdsutredningen kommit fram till så kan det få stora konsekvenser för Västerås stads service och alla välfärdstjänster till västeråsarna. Förslaget gäller förändringar i regelverken för verksamhet inom förskola, skola, hem för vård och boende (HVB), äldreomsorg och hälso- och sjukvård samt all verksamhet som bedrivs av privata aktörer inom socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Varenda västeråsare kommer på något sätt att påverkas av förslaget om det genomförs antingen som medarbetare, elev, om du är i behov av personlig assistans, äldre i behov av omsorg, sjukvård eller som anhörig till någon av de nämnda.

Ilmar Reepalus förslag kan dessutom komma att påverka företag i andra sektorer, företag som säljer varor och tjänster till kommunen till exempel bemanningsföretag, byggföretag och konsulttjänster av olika slag.

Även många ekonomiska föreningar, ideella organisationer och stiftelser kommer att påverkas. Flera organisationer har ingångna avtal som hjälper många av de mest utsatt i Västerås tex stadsmissionen och Frälsningsarmen. Västerås stads Lokal överenskommelse (LÖK) och civilsamhället kan också påverkas.

Vi moderater lade därför fram ett nytt nämndinitiativ. Inför budget 2018 med utblick till 2020 som snart ska påbörjas behöver därför konsekvenserna med förslaget utredas och tas med i budgeten. Oavsett om verksamheten drivs som aktiebolag, stiftelse eller ideell förening. Reepalus förslag påverkar de olika utförarnas möjlighet att bedriva verksamhet.

 

Vi kan dessutom konstatera att (S)-styret i Västerås inte vill försöka stoppa förslaget utan väljer att luta sig tillbaka och ta konsekvenserna av vad utredningen föreslår. Denna brist på handlingskraft får konsekvenser och vi moderater förutsätter att (S)-styret i alla fall är beredda att ta fram de ekonomiska konsekvenserna av förslaget eftersom man inte är beredd att försöka stoppa det.

 

Annonser

Böcker om äventyr

Det finns en massa inspirerande personer som vill och vågar upptäcka världen. Otroliga historier och öden. Jag har nog mest lyckats läsa om bergsbestigningar, skidresor och turer genom Afrika. Filmer däremot har jag sett även om andra typer av äventyr men det kanske kommer i ett annat inlägg. Här kommer några klassiska äventyr eller äventyrare.

Fortsätt läsa ”Böcker om äventyr”

Energi under längre distanser

Vid längre distanser behöver man fylla på energi för att orka hela loppet. Man behöver vänja sig under träning för att veta vad som fungerar bäst för kroppen att ta upp och vilka smaker som man gillar. Att äta något okänt, bara ha bars som man trodde var gott men som man inte klarar av att äta under aktivitet för att smaken är outhärdlig eller som kroppen reagerar negativt på är förödande om man vill prestera sitt bästa. Bland det äckligaste jag smakat är hallonlakrits swebar som en kompis råkat köpa som bara växte i munnen och Powerbar cookie dough som jag fick efter ett lopp. Den slängde jag efter första tuggan.

Fortsätt läsa ”Energi under längre distanser”