Så var (S) där igen

Tycker det har skrivits väldigt lite om att regeringen har skickat ut ett förslag om jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser på remiss, där regeringen kommer att föreslå en lag som tvingar börsföretag att ha minst 40 procent kvinnor i styrelsen. Regeringen valde att inte skicka remissen till något företag! De har istället valt at skicka till instanser som inte berörs. Det kom till slut in 113 svar när remisstiden gått ut.

Det är rungande kritik från näringslivets bolag och företrädare och så klart positivt från LO. De som för övrigt borde kolla könsfördelningen i sina egna medlemsstyrelser innan de kräver att andra borde göra något. Så borde ju även socialdemokraterna göra. De som på sin kongress 2015 hade förslag om kvotering till deras partistyrelse, men se där sa socialdemokraterna nej. Sådant kan man ju inte syssla med. Det är alltså samme Mikael Damberg som uttalar sig som nu har lagt förslaget om jämn könsfördelning i bolagstyrelser. Men företag på börsen ska ha jämn könsfördelning. 

Carina Lindfelt, avdelningschef på Svenskt Näringsliv, riktar skarp kritik mot regeringens förslag.  Det är nog det skarpaste av de jag har läst.

Cristina Stenbeck har personligen skrivit ett brev till justitiedepartementet. Så viktigt tyckte hon att denna fråga är.

Arbetsgivarverket skriver bland annat ” Kvotering är en ingripande åtgärd som har underkänts av svensk domstol liksom av EU-domstolen. Att låta kön avgöra vid tillsättning av styrelseledamöter står i strid med principerna om likabehandling och icke-diskriminering”.

Investor med Jacob Wallenberg i spetsen har också valt att yttra sig till förmån för avslag.

H&M har skrivit ett mycket fint svar genom att berätta sin historia.

DO är kritiska och vill att regeringen måste utreda frågan mer då flera oklara rättsliga lägen kan uppstå om lagen införs.

Det finns inget som säger att det blir fler kvinnor i vissa styrelser. Tvärtom kan det vara män som ska kvoteras in.

För er som vill läsa remissvaren så finns de här.

Moderaterna säger nej till lagsförslaget.

– Det här är en fråga som berör väldigt få. Jag tror att svenska folket är mer intresserat av hur kvinnor kan få lika lön för lika arbete, till exempel, säger Jessica Polfjärd, M:s gruppledare i riksdagen (citat från sydsvenskan)

Susanna Popova SvD skriver som ofta klokt även i denna fråga (om du inte orkar läsa remissvaren).

 

<span>%d</span> bloggare gillar detta: