Parkeringsbolag igen

Efter senaste kommunfullmäktige uppmärksammade VLT att Moderaterna är emot parkeringsbolag. VLT valde att citera mig i papperstidningen då bolagsbeslut tas bakom stängda dörrar.  

Nej till parkeringsbolag 

Kommunfullmäktige ska besluta om att bilda ett parkeringsbolag. Vi menar att det är ett sätt att gömma höjningar av p-avgifter i parkeringsbolaget. Ett beslut som det inte går att överklaga för ett tas i ett bolag och inte av en politisk nämnd. Som enda parti yrkar vi avslag på förslaget.  Om detta skriver Västeråstidning.