Besök på boende för flyktingar

Det går inte en vecka utan att jag kan läsa via olika medier hur människor som flytt sitt hemland har det på flyktingboenden i Sverige. Det verkar vara stökigt på många boenden inte minst då Migrationsverket i ett första skede försökt ge dem tak över huvudet. 

Fick en inbjudan från ett av boendena i stan och beslöt mig för att åka dit. 

Chefen berättade hur de med en genomtänkt strategi från att en person som ska flytta in bemöts när de kommer. Med tydligt ledarskap och öppen attityd har fått lugn på boendet. Barn och vuxna verkade glada och nyfikna över att få besök.

Migrationsverket som också var där vittnade om att skötseln av boendet var eftersträvansvärt.

Chefen berättade att ca 10 % procent valt att åka tillbaka till sitt hemland (de som kommer från någorlunda säkert land) när de förstår att väntan kan ta flera år för att få ett uppehållstillstånd eller för att de inte stod ut med kylan på vintern i Sverige. 

En lärorik eftermiddag. En del saker kan tyckas självklart vid en etablering av ett boende, oavsett vem som ska bo där, men ändå får jag intryck att det inte görs tillräckligt ofta med tanke på rubriker i media. 

<span>%d</span> bloggare gillar detta: