(S) vill köpa tillbaka Svarte Petter

I kvällens kommunfullmäktige finns ärendet förvärv av aktier i Björnklockan AB. 

Under min tid i Västerås strategiska fastigheter 2002-2006 letade vi ny ägare till Björnklockan 10. Ingen ville köpa den. Stora kostnader att riva den. Höga investeringar och okända kostnader för sanering vid en renovering. Den gick under namnet Svarte Petter.  

 2010 hittade så företaget en köpare och den såldes för ca 27 Mkr. Sedan dess har den stått mer eller mindre tomt. Inga renoveringar har gjorts.

Nu 2016 vill (S)-styret köpa tillbaka Svarte Petter för 48,9 Mkr. 

40 000 personer står i bostadskö i Västerås. Då vill det kommunala bostadsbolaget Mimer bygga kontor. Mimer ska inte konkurrera med fastighetsbolag om att bygga och hyra kontor.

Det är mycket oroande när Mimers ordförande säger ”Pengar är inte problemet” . Det är skattebetalarnas pengar som han riskerar. 

I förslaget ligger också att flytta huvudkontor och kundtjänst från city till fastigheten. Det kommer att minska antalet besökare och restaurangbesök i city. Ska vi få ett levande city måste vi ha verksamheter som lockar besökare till city.

Moderaterna yrkade på återremiss i första hand och i andra hand avslag.  Ärendet återremitterades då 29 röstade för återremiss.

 

<span>%d</span> bloggare gillar detta: