Studieresa London/ study visit London

I förra veckan var jag med och arrangerade en studieresa till London för Moderaterna i Västmanland. Det blev en oförglömlig resa som är ovanligt svårt att beskriva vad som var bäst, då allt överträffade mina förväntningar. Vi flög så klart från Västerås flygplats. 

Vi fick besöka the Conservatives med Colin Bloom som Director och höra hur de styrt upp sin valkampanj chh oväntat vann. De berättade om hur de jobbat med sin digitala kampanj, hur de är organiserade och dörrknackning. De är just nu i kampanjläge för att få Zack Goldsmith vald som ny borgmästare i London. Trots att Sverige och England har många likheter är det politiska systemet väldigt annorlunda. En del kampanjmetoder som de gör är olagligt i Sverige.

Moderaterna 1.JPG

Vi fick besöka London Greater Authority som kan sägas vara London kommun (varje stadsdel/borough är en egen kommun/valkrets) som styrs av Boris Johnson. De berättade om det politiska läget och det kommande borgmästarvalet.

Sedan avslutade vi dagen med afternoon tea hos RAG samt fick besök av en representant från svenska ambassaden.

Nästa dag handlade om långsiktiga politiska mål och hur det politiska landskapet i England är med besök hos CPS och IEA. Den senare berättade om NHS och fettskatt.  Sedan fick vi en guidad tur i parlamentet och ett möte med MP Mark Field som gav sin syn på Brexit. En fråga som också dominerade våra samtal. Hur kommer utgången av en folkomröstning i England om EU-medlemskapet påverka Sverige och Europas framtid?

Allt som allt en toppenresa. Tack till alla som deltog och inte minst the Conservative outreach office.

———

Last week I was on a study tour to London for Moderates County of Vastmanland. It was an unforgettable trip that is unusually difficult to describe what was best, when everything exceeded my expectations. We flew of course from Stockholm-Västerås airport.

We got to visit the Conservatives with Colin Bloom as Director and they told us how they worked with the election campaign where the Conservatives unexpectedly won. They talked about how they worked with their digital campaign, knocking on doors campaign and how we could do. They are currently in the campaign mode to get Zack Goldsmith elected as the new mayor of London. Although Sweden and England has many similarities the political system is very different. Some campaign practices that they do is actually illegal in Sweden.

We got to visit the Greater London Authority who can be said to be the London Municipality (each district / borough is a separate municipality / constituency) and where Mayor Boris Johnson has his office. They talked about the political situation and the upcoming mayoral election.

We ended the day with afternoon tea at the RAG, and received a visit from a representative of the Swedish Embassy.

The next day was all about long-term policy objectives and how the political landscape in England with visits to the CPS and the IEA. The latter talked about NHS and sugar taxes. Then we got a guided tour of the Parliament and a meeting with MP Mark Field who gave his views on Brexit. A question that also dominated our conversations. How will the outcome of a referendum in Britain on EU membership affect Sweden’s and Europe’s future?

All in all a great trip . Thanks to all who participated and especially the Conservative outreach office who help us with the program.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: