Bolag löser inte parkeringsproblemen

I veckan skrev jag tillsammans med Elisabeth Unell och Stefan Lindh om parkeringsproblemen i Västerås.

”Det krävs åtgärder, som att när det byggs på centrala parkeringsytor, som Klippans parkering ska det byggas fler parkeringsplatser än i dag och då får det tänkta huset med bostäder bli några våningar högre.

Breda centrala gator kan förses med parkeringar som både får ned hastigheten och ökar tillgängligheten till city, både för boende och besökare.”

Läs artikeln i VLT.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: