Bolag löser inte parkeringsproblemen

I veckan skrev jag tillsammans med Elisabeth Unell och Stefan Lindh om parkeringsproblemen i Västerås. "Det krävs åtgärder, som att när det byggs på centrala parkeringsytor, som Klippans parkering ska det byggas fler parkeringsplatser än i dag och då får det tänkta huset med bostäder bli några våningar högre. Breda centrala gator kan förses med …

Fortsätt läsa Bolag löser inte parkeringsproblemen