Drastiska åtgärder för äldre

I sommar har antalet äldre som vill få plats på ett äldreboende i Västerås ökat. Samtidigt finns det ett helt nytt och tomt äldreboende i kommunen. Då passar äldrenämnden på att ta beslut om att göra nedskärningar i äldreomsorgen. Det är drastiska förslag där matlagning endast får ske 45 min per dag. Endast två promenader i månaden. Det är beslut som urholkar Lagen om valfrihet, där den äldre ska kunna välja innehåll i sin hemtjänst. Par som bor tillsammans ska få mindre tid för att det borde finnas synergieffekter. Lite märkligt när det är individens behov som har legat till bedömning för att få hemtjänst. Hjälp med tex apoteksärenden får max ta 1 timme i månaden. Den som någon gång har tagit ut recept vet att det är en väldigt kort tid när det dessutom lär vara inklusive restid.

Äldre med många hemtjänsttimmar borde så klart kunna erbjudas plats på ett boende. Vi moderater har tidigare lagt en motion och räknat ut att den som bor hemma och behöver mer än 140 timmar hemtjänst per månad borde i stället erbjudas plats på särskilt boende. För där omkring ligger brytningspunkten när det blir dyrare med hemtjänst.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: