Frågor om lärarbristen

Den framtida lärarbristen har varit aktuell under våren och sommaren då det kommer att saknas tusentals behöriga lärare i framtiden. På nationell nivå finns en debatt om hur man ska tackla utmaningen. Men redan nu är det brist på behöriga lärare i Västerås. SVT har gjort inslag.

Det är oroande att inte skolorna har tillräckligt med lärare när skolstarterna börjar. Det är varken bra för elevernas möjlighet att få den utbildning som de behöver eller lärarnas arbetssituation.

Från majoritetens sida är det tyst. Inför skolstart sökte Västerås stad ca 50 lärare och nu när skolan och förskolorna dragit igång igen söks det fortfarande efter 35 tjänster på stadens förskolor och skolor. Då är inte ens de fristående skolornas efterfrågan inräknad.

För att möta både den befintliga och framtida utmaningen med bristen på behöriga lärare måste något göras så att eleverna får den utbildning och stöd som behövs för att minst klara grundläggande behörighet till universiteten.

Därför har jag ställt två frågor till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck:
Vad gör den styrande majoriteten för att motverka bristen på behöriga lärare i Västerås?
När kommer alla elever i Västerås att ha behöriga lärare?

%d bloggare gillar detta: