Drastiska åtgärder för äldre

I sommar har antalet äldre som vill få plats på ett äldreboende i Västerås ökat. Samtidigt finns det ett helt nytt och tomt äldreboende i kommunen. Då passar äldrenämnden på att ta beslut om att göra nedskärningar i äldreomsorgen. Det är drastiska förslag där matlagning endast får ske 45 min per dag. Endast två promenader …

Fortsätt läsa Drastiska åtgärder för äldre

Frågor om lärarbristen

Den framtida lärarbristen har varit aktuell under våren och sommaren då det kommer att saknas tusentals behöriga lärare i framtiden. På nationell nivå finns en debatt om hur man ska tackla utmaningen. Men redan nu är det brist på behöriga lärare i Västerås. SVT har gjort inslag. Det är oroande att inte skolorna har tillräckligt …

Fortsätt läsa Frågor om lärarbristen

Gandhi: Fred och kultur

På det temat ska Arun Gandhi tala i FNs generalförsamling under ett high-level forum på morgonen den 9 september. Det blir troligen en av hans sista tal för en så stor församling. Arun är barnbarn till 'Mahatma' Gandhi. Hoppas talet läggs ut på nätet. I så fall kommer länk i en uppdatering.