We Run Stockholm

Nike har länge kört sköna löparfilmer med temat we Run och någon stad. Så när jag såg att we Run kommer till Stockholm var det självklart att anmäla sig. Hade ingen aning om vad som skulle hända.

Väldigt lite information inför loppet men så sista veckan kom flera mail med olika aktiviteter. Vilken fest Nike bjöd på! Det är nu andra gången på två månader som jag springer samma lopp som Paula Radcliff. Hon och Joan Benoit agerade Pacers för de som sprang in på 45 min.    Fortsätt läsa ”We Run Stockholm”

Annonser

Klart bussarna ska gå till city

Frågan om busshållsplatser i city har diskuterats i flera år. Den har utretts fem gånger på fem år. Senaster utredningen kom i förra veckan. Men drogs tillbaka för att frågan inte var rätt utredd. VLT och Västerås tidning .

Slutsatsen för avstäning av Vasagatan? Försämrad tillgänglighet för de som behöver det mest, färdtjänstresenärer. Längre att gå för bussresenärer. Ökat buller för boende. Samt en kostnad på omkring 40 miljoner kronor. Fortsätt läsa ”Klart bussarna ska gå till city”

11 timmar och klockan tickar 

Just nu har kommunfullmäktige pågått i 11 timmar och det är en bit kvar. Alla debattglada politiker i fullmäktige gör att mötet riskerar att fortsätta i morgon. För det finns reservtid. 

Dagens stora ämne är årsplan, tidigare känd under namnet budget*, för 2016. Vi moderater har lagt en ansvarstagande budget. Där vi inte belastar kommande generationer med mer lån än staden klarar av. Kan bolagen finansiera sina investeringar så får de så klart gör större investeringar. Många stora investeringar kommer som stationsområdet, hamnen och nytt Lögarängsbadet. Då är det viktigt att de investeringar för idrotten görs för att få långsiktiga helhetslösningar där man ser skolornas behov, idrottens behov och var staden kan få intäkter i försäljnings av mark för bostadsbyggnation.

 Västerås stads resultatutveckling med (S) styret är oroväckande.

Mitt anförande handlade så klart om Nämnden för idrott och friluftsliv. Vi satsar på idrottsföreningarnas barn och ungdomsverksamhet. Det är en miljon kronor mer än s-styret. Motionsvanor sätts tidigt. Därför måste uppmuntran och stöttning i idrott och motion ges i unga år. Byggnation av nya arenor måste samordnas med andra nämnder.
*Närmare 7,3 miljarder kronor i verksamheterna i år och moderaternas investeringsram är 2887 miljoner kronor för perioden 2016-2019. Skattesatsen lär bli oförändrad på 20,36 %. Då bara ett parti yrkar på höjd skatt.

Första mötet med friluftsrådet

Idag har vi haft det första mötet med friluftsrådet i Västerås. Ett tiotal föreningar och privatpersoner samt tre politiker från Nämnden för idrott och friluftsliv träffades för att prata.  

Bild: En tall längs en av vandringslederna i Västerås.

Vi började med att gå  igenom den antagna handlingsplanen för friluftsliv som gäller denna mandatperiod.

Tjänstemännen pratade om undersökning vad västeråsarna tycker om friluftslivet och kommande möjlighet att se friluftsområden och dess tillgänglighet på hemsida och ev app.

Vi fick information om SOK:s (orienteringsklubben) tävling Stolpjakten som är en blandning av orientering, geocaching och turfning. 100 kontroller som kan bockas av. Kostar 20kr att vara med och då får man en karta med kontrollerna. Fyra olika svårighetsgrader att hitta stolparna.

Andra ämnen som också diskuterades var kanotled, fiske, fågeltorn och vandringsleder. 

Kollektivtrafik till/från Dingtuna och Kvicksund

Under kvällens kommunfullmäktige ställde Elisabeth Unell och jag en interpellation till ordföranden i tekniska nämnden om bristen på kollektivtrafik till Kvicksund och Dingtuna. 

2014 infördes smartkoll för att få enklare, snabbare och tätare kollektivtrafikutbud i Västerås. För en tid sedan fick vi utvärderingen och diskussion om förändringar har förts. Men Kvicksund och Dingtuna har fortfarande stora brister i sitt utbud, då deras utbud är via tåg och regionalkollektivtrafik.

Ett exempel tre tonåringar vill gå på bio en lördagkväll kl 19.00. Tonåringen från Björksta har vid hemgång tre turer att välja på. Tonåringen från Dingtuna har en enda buss kl 01.10. Tonåringen från Kvicksund har inget kollektivtrafik alternativ. 

Mina följdfrågor är: 

Tycker ordföranden att denna situation är ok? 

Är ordföranden villig att ta förnyad kontakt med tågoperatörer och landstinget/RKTM för att förbättra situationen?