Nej till kvotering

Ikväll har kommunfullmäktige diskuterat folkpartiets motion om att kommunstyrelsen ska vidta åtgärder som säkerställer en jämställd representation i de kommunala bolagens styrelser. 

Förslaget till beslut var att bifalla den. En representant från S gick upp och sa att den borde lagts tidigare så att den kunde ha använts innan valen gjordes i oktober. Motionen lades redan april 2014 så s-styret hade kunnat följa intentionen och bifalla den innan om de verkligen velat. 

Några andra gick upp och meddelade att de är emot kvotering men yrkade ändock bifall. Skulle de menat något skulle de ha yrkat avslag. 

Flera representanter stod upp för demokratin. Vi har ett system där partier går på val med en lista och nominerar sina ledamöter och ersättare. Vi tycker att alla partier borde arbeta för att säkra ett representativt urval i sina respektive partier. Det innebär dock inte att det faller inom kommunstyrelsens uppdrag att besluta åt de folkvalda partierna vilken representation de ska ha. Kommunstyrelsen kan inte reglera vilka företrädare partierna väljer till de kommunala bolagen. 

Att ändra en styrelses sammansättning för att hyfsa till en siffra ökar inte jämställdheten. Kompetens måste vara grunden för att få ett uppdrag, inte kön. 

<span>%d</span> bloggare gillar detta: