Nyinvigning av brandstation

Idag hade Mälardalens Brand- och räddningsförbund invigning av den om- och tillbyggda brandstationen på Brandthovda. Jag var så klart där som fd ordförande i direktionen.

Stationens ombyggnation har varit efterlängtad och diskussion pågick under min tid i direktionen. Stationen är nu utbyggd med ny vagnhall för släckbil, 42 m hävare, vattendykarbuss och tankbil. Därtill en nybyggd tvätthall och ombyggda lokaler för bl.a. modern slangtvätt, underhåll av skyddskläder och dykmateriel.

Det är en byggnation som i är i storleksordningen mellan halva till en fjärdedel av kostnaden hos andra räddningsförbund. Tack vara att alla hjälpts åt och även tänkt igenom planeringen av utrymmen. 

 Invigningen skedde genom att ordföranden fick använda en skärmsläckare från en av brandbilarna. På bilden är det dock en av brandmännen som kontrollerar skärmsläckare innan användandet.

Det blev också samtal om det konfliktvarsel som brandmännens riksförbund lagt, jämställdhet inom räddningstjänsten och miljö- och säkerhetsåtgärder på brandstationer.

Vi fick en guidad tur i lokalerna sedan var jag tyvärr tvungen att gå för att ha möte med Nämnden för idrotts- och friluftliv.

Annonser

Nej till kvotering

Ikväll har kommunfullmäktige diskuterat folkpartiets motion om att kommunstyrelsen ska vidta åtgärder som säkerställer en jämställd representation i de kommunala bolagens styrelser. 

Förslaget till beslut var att bifalla den. En representant från S gick upp och sa att den borde lagts tidigare så att den kunde ha använts innan valen gjordes i oktober. Motionen lades redan april 2014 så s-styret hade kunnat följa intentionen och bifalla den innan om de verkligen velat. 

Några andra gick upp och meddelade att de är emot kvotering men yrkade ändock bifall. Skulle de menat något skulle de ha yrkat avslag. 

Flera representanter stod upp för demokratin. Vi har ett system där partier går på val med en lista och nominerar sina ledamöter och ersättare. Vi tycker att alla partier borde arbeta för att säkra ett representativt urval i sina respektive partier. Det innebär dock inte att det faller inom kommunstyrelsens uppdrag att besluta åt de folkvalda partierna vilken representation de ska ha. Kommunstyrelsen kan inte reglera vilka företrädare partierna väljer till de kommunala bolagen. 

Att ändra en styrelses sammansättning för att hyfsa till en siffra ökar inte jämställdheten. Kompetens måste vara grunden för att få ett uppdrag, inte kön.