Oroade företagare

För en tid sedan bjöd Svenskt Näringsliv in studiebesök hos några av sina medlemmar, olika företag i bland annat Västerås. Jag har passat på att träffa flera av dem för att bland anant lära mig mer om verksamheter som berörs av de beslut vi tar i kommunen om äldreomsorg och hemtjänst.

Några frågor som kom upp och som vi hade en disskution om hos företag jag besökte var upphandlingarnas utformning. Hur kan de göras enklare? Är det alltid pris som är avgörande? Hur säkerhetsställer man kvaliten?

Lagen om Valfrihet var en annan fråga som företagen talade om. Där företag som uppfyller kvalitetskrav får vara med som utförare. Det underlättar för nya företagare att få kunder utan tidskrävande upphandlingar. Det gör att kunden också kan byta utförare om den inte är nöjd.

Det som alla företag tog upp och som oroade dem alla är diskussionen om att inte tillåta vinster i välfärden. Flera företag hade funderingar på expansion som skulle vara bra för kommunen och dess invånare men allt har avstannat i väntan på besked.

Det har varit bra besök med många viktiga diskussioner om företagande, möjligheter, anställningsvillkor och utmaningar inför framtiden.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: