Nya utmaningar

Idag har Sveriges kommuner och landstings, SKL, haft styrelsemöte. Där valdes jag in i den tunga förhandlingsdelegationen som arbetsgivarpolitisk frågor, kollektivavtalsfrågor och frågor om arbetsmiljö.

Förhandlingsdelegationen har befogenhet att träffa avtal och fatta beslut som är förpliktigande för SKLs medlemmar, till exempel Västerås stad och Västmanlands läns landsting.

– Att vara med och träffa avtal som arbetsgivarorganisation är en av SKLs viktigaste uppgifter. SKLs är Sveriges näst största arbetsgivarorganisation och ansvarar för att förhandla fram kollektivavtal för alla som arbetar i offentlig sektor. Det är ett stort ansvar och jag är glad att få vara med i det arbetet.

Annons
%d bloggare gillar detta: