Idéutvecklingsdag

I helgen träffades medlemmar i Moderaterna från hela Sverige för att prata politik. Efter en valförlust är det naturligt att fundera över vad som gick fel, vilka svaga politiska områden som finns och vad man behöver utveckla. 

Dagen började med att partisekreteraren tog upp en av Moderaterna i Västmanlands frågor om sund ekonomi i landstinget. När det saknas operationssalar, sjuksköterskor och kaos på akuten känns socialdemokraternas prioritering om en byggnation av en ny sjukhusentré för 55 Mkr och ett surdegsbageri för 1Mkr inte alls rätt.

Vi fortsatte dagen med att samtala i grupper om olika ämnesområden. Lite nytt grepp att föra diskussioner med så många personer. Vanligtvis brukar mötena vara så att man får lyssna på ett par tre personer och sedan ställa frågor. Nu fick alla möjlighet att komma till tals och vända och vrida på frågorna.

Jag valde så klart ekonomigruppen samt säkerhetspolitiskgruppen. En sund ekonomi är grunden för vilken verksamhet som helst. När det gäller skattebetalarnas pengar är det än viktigare. Det är så lätt för en stor organisation där ingen känner ansvar eller drabbas av underskott att slösa med pengar på stort som smått. Hur löser vi utmaningar med att få fler in på arbetsmarknaden, att arbetsmarknaden redan när en person vid 50 börjar få det svårt att byta jobb, hur underlättar vi för att fler företag ska växa, hur får vi fler studenter att läsa det som efterfrågas av företagen och hur skapar vi bättre möjligheter att leva, bo och arbeta i hela landet? Frågorna är många. Diskussionerna ville inte sluta när tiden var ute.

Vår försvarsgrupp hade mycket bra diskussioner om försvar, bistånd och miljö. Stora områden som vid en första anblick kanske känns långt ifrån varandra men ändå har mycket med varandra att göra. Yttre och inre hot.

Moderaternas gruppledare i Riksdagen Jessica Polfjärd frågade sedan ut ledarna för de olika arbetsgrupperna. Anna Kinberg Batra höll tal om behovet av fler reformer och initiativkraft.

Hon gav tre besked:
• Fribeloppet höjs, från dagens dryga 170 000 kronor till över 200 000 kronor per kalenderår.
• Möjligheterna till extra studieveckor för den som fyllt 40 år utökas.
• Åldersgränsen för studiemedel höjs till 60 år.

Dagens seriösa del avslutades med Ulf Kristersson som pratade ekonomi. Kvällen avslutades med mingel.

Annons
%d bloggare gillar detta: