Det behövs helhetsgrepp för idrotten

Moderaterna har vid dagens kommunstyrelse föreslagit att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till en helhetslösning för idrotten. Den ska vara långsiktig och ekonomisk hållbar för idrott, mässor och skolidrott. Vi har flera idrotter i elitserierna som är bra förebilder för barn och unga som har akut behov av nya lokaler i Västerås. Initiativet stämplades in redan i torsdags. Frågan om helhetslösning kom även upp i diskussioner under Elitidrottskonferensen i fredags.

Med en kärv budget så krävs det att vi prioriterar. Det vi behöver är långsiktiga lösningar där det mest kostnadseffektiva prioriteras samtidigt som idrotten får bra lokaler. Tillsammans med näringslivet, skolor och idrotten behöver kommunen arbeta fram en helhetslösning.

Västerås anläggningar har idag ofta flera olika idrotter i samma lokaler. Flyttas till exempel Arosvallen för att det ska byggas bostäder så krävs alternativ för friidrotten och amerikansk fotboll som är verksam där. Det innebär att det inte går att enbart se till idrotten utan måste också ses i ett perspektiv för hela staden. Befintliga hallars verksamhet kan behöva frigöras för att möta idrottens behov och till exempel kanske få en mässhallslösning på Hälla i tomställda affärslokaler.

Det krävs ett helhetsgrepp så att skolidrottshallar kan kombineras med idrottens behov, exploateringsintäkter kan användas för investeringar, utveckla Rocklundaområdet och minska krockarna mellan mässor och idrotten så att vi får en långsiktig kostnadseffektiv lösning på idrottens behov i Västerås.

%d bloggare gillar detta: