Förstör inte Kyrkbacken

Under kvällens kommunfullmäktige kom ärendet upp om antagande av detaljplan för Hagbard 3. Med andra ord svenska kyrkans nya kansli.

Kyrkbacken är ett känsligt litet område. Populärt bland västeråsare och turister att strosa i. Små och låga vackra träbyggnader. Ärendet handlar om att bygga en stor koloss av koppar i ett av Västerås kulturhistoriska områden. Något som tydligt bryter mot omgivningen. Materialet har kyrkans haft stora problem med att få ha kvar på de byggnader som de har. Kopparstölder är tyvärr alltför vanligt idag.

Vi är inte emot att kyrkan ska få bygga ett nytt kansli. Istället för att bygga något som ska sticka ut så kan man bygga något som passar in eller förstärker de omkringliggande hus.

Att ärendet har tagit lång tid att hantera kan inte vara en ursäkt för att bifalla den. Tvärtom måste en byggnation i ett historiskt värdefullt område hanteras varsamt och genomtänkt. Västerås är alltför känt och märkt av 60-talets rivnings och betonghysteri.

Vi moderater yrkar därför på återremiss i första hand. Kommunfullmäktige beslutade att göra en minoritetsåterremiss.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: